Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

Ο ΛΕΥΚΟΣ ΚΑΡΧΑΡΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ 
ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
ΠΟΛΙΚΗ ΑΡΚΟΥΔΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ
ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΤΣΑΚΑΛΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


 
ΦΩΚΙΑ ΜΟΝΑΧΟΥΣ - ΜΟΝΑΧΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΤΙΝΑΣ
ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ